Co je kontingenční tabulka?

Kontingenční tabulka je nástroj používaný v tabulkových procesech navržených pro shromažďování informací z jedné tabulky nebo tabulky a poté shrnutí dat za sekundu. Kromě snadnějšího čtení dat umožňují tabulky dat také uživateli vybrat jeden nebo více seznamů hodnot a užitečným způsobem zobrazit nebo manipulovat s daty. Mohou být použity pro výpočet součtů, poskytnutí průměrných hodnot nebo zobrazení údajů v kategorizované metodě pro přezkoumání (v podstatě souhrn údajů podle kategorií).

Kontingenční tabulky jsou často používány v podnikatelském světě k sumarizaci prodejních dat, k snadnějšímu zobrazení prodejních čísel podle kategorie, oddělení, umístění atd. Lze je použít podobným způsobem, ale také k přezkoumání nákladů místo prodeje.

Tip: Vzorce lze také použít s kontingenčními tabulkami pro výpočet součtů, průměrů, standardních odchylek a dalších.

Vzorec, Google listy, Microsoft Excel, softwarové termíny, tabulkový kalkulátor, tabulkové podmínky