Co je to NCP?

NCP může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Zkratka pro Network Control Protocol umožňuje NCP komunikaci protokolů o PPP.

2. Pokud odkazujete na síť Novell, NCP je zkratka pro NetWare Core Protocol a je protokolem pro sdílení souborů mezi klientem a serverem. Protokol NetWare Core používá se systémem NetWare prostřednictvím sítě LAN a zpracovává mnoho požadavků, včetně požadavků odeslaných do souborových a tiskových systémů.

Počítačové zkratky, podmínky sítě, protokol