Co je systém pro více uživatelů?

Víceuživatelský systém může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Když se odkazuje na síť, víceuživatelský systém je termín běžně používaný k definování počítače schopného umožnit více uživatelům připojení k síti.

2. Pokud jde o operační systém počítače, systém s více uživateli je počítač s operačním systémem, který podporuje více uživatelů najednou nebo v různých časech.

Podmínky sítě, podmínky operačního systému