HTML tag

Při psaní ve formátu HTML je značka vloženým prvkem, který slouží k vytvoření zkratky nebo zkratky. Je užitečné, když chcete zkrátit slovo nebo frázi, ale přesto chcete návštěvníkům, vyhledávačům a prohlížečům poskytnout další informace. Následující sekce obsahují informace o této značce, včetně jejího použití a souvisejících atributů a kompatibility prohlížeče.

Poznámka: Tento prvek je jedinečný v tom, že se jedná o frázovou značku, která označuje, že část textu má strukturální význam.

 CPU běžel teple. 

CPU běžel teple.

Tip: Všimněte si, že slovo "CPU" zobrazuje "Centrální procesorovou jednotku", když nad ní přejdete kurzorem myši.

Atributy

Ve značce HTML určují atributy určité aspekty elementu HTML. Atributy jsou tvořeny dvojicí název a hodnota. Zatímco tag nemá žádné jedinečné atributy, využívá všechny standardní atributy.

Kompatibilita

Okrajinternet ExplorerFirefoxSafariOperníChrome
Všechny verze2, 0+1, 0+Všechny verze1, 3+2, 0+

Další značky frází

  • Our full list of HTML questions and answers., Browser, Compatibility, CSS, Web design terms

Our full list of HTML questions and answers., Browser, Compatibility, CSS, Web design terms