Co je to Stream?

Stream může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Při streamování obsahu se datový tok vztahuje k datům, která jsou přenášena, když je obsah spotřebováván. Obsahem může být zvuk, video nebo hra.

2. Proudy jsou nástrojem Windows Sysinternals k odhalení alternativních proudů NTFS.

Internetové termíny, Stadia, Streamer