Co je klíč Pg Up (Page Up Key)?

Klávesa zkrácená klávesa Page Up, PGUP, PU, PgUp nebo Pg Up je klíč klávesnice počítače, který se nachází mezi klávesnicí a numerickou klávesnicí nebo číslicovou klávesou číslo 9.

Pokud je toto tlačítko stisknuto, má stránka, kterou právě prohlížíte, více než jednu stránku, stránka se posouvá o jednu stránku nahoru (posouvá). Pokud například přejdete dolů na tuto webovou stránku nebo webovou stránku na Internetu a stisknete klávesu Pg Up, posouvá stránku nahoru.

Níže je uveden přehled počítačové klávesnice s klávesou Page Up zvýrazněnou modře na hlavní klávesnici a numerickou klávesnicí.

Poznámka: Klávesnice počítače Apple nemají na numerické klávesnici klávesu Page Up.

Jak používat klávesu Pg Up na numerické klávesnici

Aby číslo 9 fungovalo jako klávesa nahoru, místo toho, aby zadalo číslo 9, vypněte Num Lock.

Poznámka: Klávesnice počítače Apple nemají klíč Num Lock nebo schopnost mít klávesu 9 funguje jako tlačítko nahoru.

Jaká je použití klíče Pg Up?

Kromě přesunu o jednu stránku nahoru v textovém dokumentu, pokud podržíte klávesu Shift a stisknete klávesu Pg Up, počítač zvýrazní jednu stránku najednou.

Zkratky počítače, ovládací klávesy, klávesové termíny, klíč Pg Dn