Co je to Parse?

Analyzovat data nebo informace znamená rozdělit je na dílčí části tak, aby jeho syntaxe mohla být analyzována, kategorizována a chápána.

Pokud při analýze informací dojde k chybě, generuje se chyba analýzy . Chyba analýzy může nastat z některého z následujících důvodů.

Důvody, proč může dojít k chybě analýzy

  • Soubor obsahující data, která mají být analyzována, neexistuje.
  • Data, která mají být analyzována, obsahují chybu. Pokud jste stáhli soubor, který způsobil chybu analýzy, zkuste soubor znovu stáhnout nebo vyhledejte aktualizovanou verzi souboru. Pokud je to možné, zkuste stáhnout soubor z jiného webu.
  • Pravděpodobně nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k datům souboru.
  • Data souboru nejsou kompatibilní s verzí operačního systému nebo programu.
  • Nedostatek místa na disku. Pokud je soubor zapisován na jednotku (např. Jednotka palce nebo karta SD), která nemá dostatek místa pro analyzované výsledky, generuje se chyba analýzy. Zkontrolujte, zda má jednotka dostatek místa nebo přesouvejte analyzovaný soubor nebo spusťte na pevný disk, pokud je spuštěn z vyměnitelného média.

Analyzujte chybu pomocí aplikace Excel nebo jiného vzorce tabulky

Chyba analýzy může být také zjištěna s tabulkovým vzorcem, pokud vzorec není správně formátován. Chyby analýzy vzorců se mohou vyskytnout, když jsou do vzorce zahrnuty cizí speciální znaky, například extra nabídka. Obecně platí, že chyba syntaxe ve vzorci způsobí chybu analýzy.

Chyba, programovací termíny, Strip