Co je to velikost stránky?

Velikost stránky může odkazovat na některou z následujících možností:

1. U počítačů se velikost stránky týká velikosti stránky, která je blokem uložené paměti. Velikost stránky ovlivňuje potřebnou velikost paměti a prostor používaný při spouštění programů. Většina operačních systémů umožňuje určení velikosti stránky při spuštění programu, což umožňuje vypočítat nejefektivnější využití paměti při spuštění tohoto programu.

2. S webovými stránkami se velikost stránky (také nazývaná váha stránky ) týká celkové velikosti určité webové stránky. Velikost stránky zahrnuje všechny soubory, které se používají k vytvoření webové stránky. Tyto soubory zahrnují dokument HTML, všechny zahrnuté obrázky, šablony stylů, skripty a další média. Například webová stránka, která má dokument ve formátu HTML o velikosti 10 K, soubor s obrázkem 20 K a soubor se stylem 5 K, by měla velikost stránky 35 K.

3. U tiskových dokumentů se velikost stránky obvykle vztahuje na velikost papíru pro finální tištěný dokument. Mezi příklady patří velikost písmen (8, 5 x 11 palců) nebo legální (8, 5 x 14 palců).

Termíny paměti, termíny tisku