Co je OMG (Oh My Gosh)?

Zkratka pro oh my gosh nebo oh můj bože, OMG je termín často používán v chatové komunikaci a online hraní, kde se někdo snaží něco o něčem vyjádřit. 9. září 1917, jeden z nejčasnějších záznamů OMG “Oh! Můj bůh!” \ T je používán britským admirálem Johnem Arbuthnotem Fisherem při psaní na Winstona Churchilla v korespondenci z roku 1917.

OMG je také někdy zkrácen jako ZOMG nebo OMGZ, což je extrémně vzrušený způsob, jak říci OMG.

Podmínky chatu, herní termíny, OMFG