Co je instrukce bez provozu?

Alternativně označováno jako instrukce bez doprovodu, instrukce no-operation, instrukce NO-OP nebo NOP v programování říká programu, aby neudělal nic, pokud je splněn podmíněný příkaz.

Tip: Tento termín je vyslovován jako ne op .

Příklady NOP v různých programovacích jazycích

  • V C středník (;) sám nebo prázdný blok ({}) je NOP.
  • S jQuery funkce "jQuery.noop ()" vytvoří NOP.
  • V Perlu může být příkaz elipsa (…) použit jako NOP. Pokud se však Perl pokouší provést kód, udělí výjimku Unimplemented .
  • V Pythonu lze příkaz "pass" použít jako NOP.
  • S Visual Basic středník (;) je NOP.

Počítačové zkratky, Programovací termíny