Co je Netiquette?

Alternativně odkazoval se na jak cyberethics, netiquette je termín používaný popisovat nepsaná pravidla internetové zdvořilosti. Níže jsou uvedeny příklady některých běžně porušených pravidel:

  1. Dodržujte stejná základní pravidla, jaká byste ve svém reálném životě měli.
  2. Nezadávejte všechna velká písmena, jak se vyskytují, jako kdyby jste YELLING.
  3. Nepoužívejte smíšená velká a malá písmena.
  4. Použijte správnou interpunkci.
  5. Nespalujte.
  6. Nespouštějte SPAM (povodeň) vývěsku nebo chatovací místnosti se stejnou zprávou.

Kompletní poznámka o pokynech netiquette byla napsána a lze ji nalézt také na RFC 1855.

Podmínky chatu, internetové podmínky