Co je to Monospacing?

Alternativně označovaný jako fixní rozteč, monospacing je schopnost tiskárny nebo softwarového programu vytisknout každý znak ve stejném prostoru bez ohledu na znak. Jak je vidět na obrázku, s proporcionálním odstupem zabere písmeno „w“ více mezer než ostatní písmena. Monospaced verze stejného písma má však pro každý znak stejnou mezeru.

Písmo musí mít verzi monospacing, která povoluje nepřetržité zobrazení. V HTML a web designu můžete vytvořit pravidlo CSS podobné příkladu uvedenému níže.

 .mono {font-family: monospace; } 

Použití výše uvedeného kódu CSS by poskytlo text podobný příkladu uvedenému níže.

 Tato věta je příkladem textu s neproporcionálním textem. 

Charakter, termíny typografie