Co je MMU (jednotka pro správu paměti)?

Zkratka pro jednotku pro správu paměti, MMU je hardwarová součást vašeho počítače, která zpracovává virtuální paměť. Žádost o data se zasílá MMU, která poté určuje umístění informací; ať už je to v RAM nebo na permanentním disku. Jednotka MMU je obvykle umístěna na CPU počítače a obsahuje tabulku pro přiřazení adres fyzických pamětí virtuálním.

Počítačové zkratky, termíny CPU, správa paměti, termíny paměti, tabulka