Počítač se během aktualizace systému BIOS restartuje

Upozornění: Pokud počítač během psaní aktualizace BIOS zamrzne nebo restartuje, může dojít k poškození dat systému BIOS v počítači, což způsobí, že se počítač nespustí.

Resetujte BIOS

Protože skutečný systém BIOS je poškozen, musí být buď resetován nebo vyměněn. U některých základních desek počítače je možné obnovit výchozí nastavení systému BIOS pomocí propojky na základní desce. Informace o tom, zda je to možné, naleznete v příručce výrobce počítače nebo v příručce výrobce základní desky. Jumper bude často označen jako Reset BIOS .

Poznámka: To by nemělo být zaměňováno s resetovací propojkou CMOS, protože resetuje pouze uložené hodnoty paměti CMOS uložené v baterii CMOS a nikoli aktuální flash BIOS. Vynulování paměti CMOS pomocí propojky Reset CMOS nebo vyjmutím baterie a jejím opětovným vložením do počítače tento problém nevyřeší.

Nahraďte BIOS

Pokud se vám nepodaří resetovat systém BIOS nebo základní deska nemá tento můstek, obraťte se na výrobce OEM nebo na základní desku výrobce. Mnohokrát můžete získat náhradní BIOS čip, pokud vaše již nefunguje.