Co je paket?

Paket je termín poprvé vytvořený Donaldem Daviesem v roce 1965, který se používá k popisu segmentu dat odeslaných z jednoho počítače nebo zařízení do druhého přes síť. Můžete si to představit jako balíček plný dat doručených do jiné oblasti. Paket se používá, protože rozděluje data do jednodušších "kusů", které efektivněji přesouvají informace a udržují síťové zdroje vázané jediným, větším souborem.

Co je v paketu?

Paket obsahuje zdroj, cíl, data, velikost a další užitečné informace, které pomáhají paketům, aby se dostaly do vhodného umístění a byly znovu správně sestaveny. Níže je uveden rozpis TCP paketu.

Základy síťových paketů

  • Dalším názvem paketu je datagram .
  • Data přenášená přes internet jsou zasílána jako jeden nebo více paketů. Nejběžnějším paketem je paket TCP.
  • Velikost paketu je omezena, takže většina dat odeslaných přes síť je rozdělena do více paketů před odesláním a poté, co byla přijata zpět, zpět.
  • Když je paket vysílán přes síť, směrovače a přepínače sítě zkoumají paket a jeho zdroj, aby ho nasměrovaly na správné místo.
  • Během vysílání mohou být síťové pakety zrušeny. Pokud paket není přijat nebo dojde k chybě, je odeslána znovu.

Rám, herní termíny, záhlaví, LSP, podmínky sítě, opice paketů, přepínání paketů, PAD