Při návratu z pohotovostního režimu přijímejte blikající kurzor

Tento problém může být způsoben při přechodu do pohotovostního režimu pomocí klávesnice nebo otevřením okna příkazového řádku v režimu Standby.

Chcete-li tento problém vyřešit, stiskněte klávesu Alt + Tab obnovit z úsporného režimu.