Co je online?

Online může odkazovat na některou z následujících možností:

1. On-line se označuje, když je uživatel, počítač nebo jiné zařízení připojeno k Internetu.

Měl bych ve svém psaní použít "online", "on-line" nebo "on-line"?

Online by mělo být vždy jedno slovo bez mezer nebo pomlček, pokud se používá jako přídavné jméno nebo podstatné jméno.

2. Pokud odkazujete na hardwarové zařízení, online je popis, kdy bylo spojení provedeno s jiným zařízením nebo službou. Pokud je zařízení online, může odesílat nebo přijímat informace z druhého konce připojení. Pokud je například tiskárna online, měli byste být schopni tisknout na tiskárně. Pokud je tiskárna offline, nebude možné tisknout.

3. Online hry popisuje hráče, který je připojen k serveru a hraje s ostatními skutečnými lidmi z celého světa. Online hry vyžadují, aby měl uživatel aktivní připojení k Internetu nebo k jiné službě, která jim umožní připojit se k serveru a vidět všechny ostatní hráče.

Podmínky hry, hardwarové termíny, podmínky internetu, podmínky modemu, Offline, On, Online spolupráce, Online dating, Online editace, Online stav