Co je IDEA?

IDEA, také známý jako mezinárodní algoritmus šifrování dat, je kód, který byl poprvé vyjádřen v roce 1991 společností Xuejia Lai a James Massey. Je to bloková šifra symetrického klíče, což znamená, že stejný klíč se používá k šifrování prostého textu a dešifrování šifrovaného textu. IDEA vyžaduje, aby strany šifrování i dešifrování měly důvěrný klíč, který se liší od schémat veřejného klíče nebo jiných asymetrických šifrovacích schémat. Tajný klíč je znám pouze pro šifrovací stranu.

IDEA byla použita v PGP od verze 2.0. Doposud nebyly v algoritmu nalezeny žádné kryptografické slabiny.

Algoritmus, Počítačové zkratky, Bezpečnostní pojmy