Co je Painter?

Malíř může odkazovat na některý z následujících:

1. Painter je zkrácený název pro nástroj Format Painter, který se nachází v aplikacích Microsoft, jako je Microsoft Word.

2. Painter je méně často používaný název programu Microsoft Paint.

3. Painter je zkrácený název programu Corel Painter . Od roku 2017 je nejnovější verzí Corel Painter 2018.

4. Malíř je obecně někdo, kdo maluje obrazy, nástěnné malby nebo jiné malířské médium.

Štětec, softwarové podmínky