Co je to stezka z chleba?

Trasa strouhanka je seznam webových stránek, které se často nacházejí v horní části stránky a které pomáhají uživateli orientovat se ve vztahu k jinému obsahu na webu. Níže je uveden příklad toho, jak může tato stránka vypadat.

Počítačová naděje - Slovník - B Definice - Breadcrumb trail

Jak je vidět z výše uvedeného příkladu, můžete sledovat své stopy o tom, jak můžete dospět k definici stezky strouhanky na počítačové naději.

Internetové termíny, Navigační pruh, Trace, Webová stránka