Disketová mechanika vydává hluk

Počítačová disketová jednotka obyčejně dělá všechny zvuky, které mohou být interpretovány jako špatné zvuky. I když je tento hluk běžně hlasitý a může znít podivně, je to téměř vždy normální hluk. Níže je uveden seznam některých různých časů, které si můžete všimnout.

Hluk jako počítačové boty

Pokaždé, když se počítač spustí, přečte disketovou jednotku, aby ověřila, zda je disk v jednotce, a pokud je přítomen, zkuste zavést systém z této diskety.

Hluk, jak počítač přistupuje k disketě

Při pokusu o přístup k disketové jednotce byste měli slyšet šum disku, který detekuje disketu a poté ji načte.

Hluk při spuštění softwaru

Příležitostně, když běží programy, nástroje, antivirové programy, hry atd., Počítač přistupuje k disketové jednotce. Protože program byl napsán k otevření programů z diskety nebo v případě antivirového programu, zkontrolujte disketovou jednotku a zjistěte všechny počítačové viry.

Hluk, když se počítač vypne

Uživatelé systému Microsoft Windows si mohou všimnout šumu přicházejícího z diskety nebo diskety, ke které dochází při vypnutí počítače. Tyto zvuky jsou způsobeny antivirovou ochranou skenování disketové jednotky pro všechny viry před vypnutím. Tento typ kontroly je vysoce doporučován, protože infikovaná disketa může načíst virus do systému při zavádění systému.