Počítač nezjistí všechny nové paměti

Ověřte, zda je paměť správně nastavena a detekována v nastavení CMOS. Pokud paměť není správně rozpoznána v paměti CMOS, zbytek počítače zobrazí pouze zprávy CMOS.

Počítač nepodporuje tolik paměti, kolik se pokoušíte přidat

Ověřte pomocí dokumentace nebo výrobce počítače nebo základní desky, že počítač je schopen podporovat množství paměti, kterou se pokoušíte přidat. Mnoho počítačů nemusí být schopno podporovat velké množství paměti přesahující 128, 256 nebo 512 MB paměti.

Výrobce počítače nebo základní desky může mít také k dispozici aktualizaci systému BIOS, která může opravit problémy s rozpoznáním paměti nebo povolit počítači přijmout více paměti.

Nekompatibilita paměti

Pokud je počítač schopen podporovat množství paměti, kterou se pokoušíte přidat do počítače, ověřte, zda je nová paměť kompatibilní s existující pamětí.

Z důvodu rozdílů v základní desce počítače musí být tato informace získána buď výrobcem počítače nebo dokumentací na základní desce počítače.

Špatná paměť počítače

Pokud výše uvedená doporučení byla zkontrolována a nevztahuje se na váš problém, nevyřešila se paměť počítače, kterou se pokoušíte nainstalovat, nebo základní deska počítače.

  • Jak otestovat špatnou paměť počítače.