Co je objektově orientované?

Někdy zkrácen jako OO, objektově orientovaný je termín první myšlenka Ole-Johan Dahl a je používán k popisu zařízení, servisního softwaru nebo systému, který spolupracuje s více objekty. Například provedení akce na službě může vykonávat více objektů, aby se vypořádalo s tímto úkolem dané akce.

Počítačové zkratky, Objekt, Objektově orientované programování, OO, Programovací termíny