Co je to Net Architect?

Architekt sítě je v zásadě síťový profesionál, který navrhuje komunikační sítě, podobně jako stavební architekt navrhuje budovy. Hlavním úkolem síťového architekta je navrhnout všechny síťové vrstvy fungující v síti, aby fungovaly efektivně a efektivně. Primární odpovědností architektů sítě je navrhnout "plán" celkového uspořádání komunikační sítě, znázorňující vzájemnou komunikaci všech jeho vrstev.

Sítě, podmínky sítě