Co je pravda?

V programování je true logická hodnota, která se používá, když je výsledek logického příkazu pravdivý (na rozdíl od false). Můžete například zkontrolovat, zda dvě hodnoty jsou stejné a spustit jeden blok kódu, pokud je to pravda a jiný blok kódu, pokud to není pravda. Níže je uveden příklad nějakého kódu JavaScript jako příklad.

 var x = 2; var y = 2; if (x === y) {window.alert ("x rovno y je pravda"); } else {window.alert ("x rovno y není pravda"); } 

V tomto kódu, jestliže x je se rovnat y, uživatel přijme upozornění, které říká “x rovný y je pravdivý”. V opačném případě uživatel obdrží výstrahu, která říká "x rovno y je nepravdivé".

Boolean, False, Programovací termíny