Co je softwarová licence?

Softwarová licence je licenční smlouva, která dává jednotlivci, společnostem nebo organizacím oprávnění používat softwarový program. Například, ve většině situací, to je nezákonné kupovat jednu kopii programu a kopírovat to do více počítačů. Místo toho, aby vyžadovaly desítky, stovky nebo tisíce individuálně licencovaných kopií programu, společnosti často kupují licence na stránky, které se mění podle počtu nainstalovaných uživatelů.

Příklady softwarových licencí

  • Jeden uživatel - software je licencován pro jednoho uživatele a často pro jeden počítač.
  • Multi-user - Tato licence umožňuje instalovat program na více počítačů používaných více uživateli. Obvykle to může být nastavený počet uživatelů. Například pětičlenná licence pro více uživatelů umožňuje použití programu až pěti lidem.
  • Licence na stránky - Tato licence umožňuje instalaci programu na neomezené množství počítačů s neomezeným počtem uživatelů, pokud jsou v místě licence na stránky. Licence jsou obvykle určeny pro školy a podniky.

Obchodní podmínky, Ochrana proti kopírování, Licence, Licenční smlouva, Softwarové pirátství