Co je to Pipeline Flush?

Proplach potrubí je také známý jako přerušení potrubí nebo stání potrubí . Je to procedura, kterou CPU zavede, když není schopna zajistit, že bude správně zpracovávat své instrukce v dalším cyklu hodin.

Jak to funguje?

Pro každou danou instrukci, kterou CPU musí zpracovat, existuje více stupňů zpracování, nazývaných instrukce nebo strojové cykly. Tyto fáze zahrnují načítání instrukce z paměti, stejně jako dekódování a provádění příkazů. Procesory pipeline jejich instrukce, což znamená, že více instrukcí může být v různých fázích cyklu stroje v daném čase.

Podmínka nebezpečí se může projevit například tehdy, jsou-li dvě nevyřízené instrukce "závislé na datech" (závisí na tom, zda upravují stejnou sadu dat v paměti). V takovém případě může CPU potřebovat vymazat (nebo "flush") instrukční potrubí, aby se zajistilo, že výpočty nebudou poškozeny procesem pipeliningu.

CPU požadavky, instrukce, Pipelining