Co je PIIX (PCI IDE Xcelerator)?

PIIX může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Alternativně označovaný jako Intel 82371FB (PIIX), Intel 82371SB (PIIX3) a Intel 82371AB (PIIX4), PIIX je zkratka pro PCI IDE Xcelerator . Jedná se o multifunkční integrovaný obvod Intel Southbridge pro zařízení PCI a implementuje můstek PCI-to-ISA a funkci PCI IDE. PIIX3 implementuje funkci Universal Serial Bus host / hub.

2. Slang pro obrázky nebo obrázky.

Počítačové zkratky, IDE, termíny základní desky, PCI, Southbridge, USB