Co je PIF (Program Information File)?

Zkratka pro soubor s informacemi o programu, PIF je soubor používaný v operačních systémech Microsoft Windows, který obsahuje informace používané ke spuštění aplikace MS-DOS v prostředí Windows. Soubory PIF byly běžně používány v systému Microsoft Windows 3.x; nicméně, s nepřítomností MS-DOS aplikace, PIF soubory jsou zřídka používány dnes.

Počítačové zkratky, Soubor, Softwarové termíny