Co je PicoJava?

PicoJava je specifikace pro mikroprocesory, která umožňuje spuštění kódu Java bez potřeby JIT nebo tlumočníka. Cílem je pomoci urychlit provádění kódu Java. Místo toho, aby obsahoval rozhraní I / O nebo paměťovou logiku, je to ponecháno na programátoru, aby se s ním mohlo zacházet v přizpůsobeném způsobu.

To nebylo široce implementováno Sun Microsystems když picoJava byl vyvinut, ale byl následně komerčně licencován.

Java, JIT, Programovací termíny, Sun