Co je to fyzická adresa?

Fyzická adresa může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Při odkazování na počítače obecně nebo na paměť počítače je fyzickou adresou adresa paměti počítače fyzického hardwarového zařízení.

2. Pokud se odkazuje na síťovou adresu, někdy se k popisu adresy MAC používá fyzická adresa.

Termíny paměti, Fyzická, Virtuální adresa