Co je telefonní seznam?

Alternativně odkazoval se na jako adresář, telefonní seznam je elektronické ukládání jmén jednotlivců, telefonní čísla, rozšíření a jiné informace používané kontaktovat tyto jednotlivce. Tato služba zahrnuje mnoho softwarových programů, například Microsoft Outlook, což umožňuje jednotlivcům nebo společnostem udržovat seznam kontaktů.

Obchodní podmínky, kontaktní informace, e-mailové podmínky, telefon