Co je to Permalink?

Zkratka pro trvalý odkaz, permalink je odkaz, který umožňuje uživateli odkaz na příspěvek, článek, webovou stránku nebo jiný obsah Internetu, který je dynamicky vytvořen. Permalinks jsou často automaticky vytvořeny na weblogech a online časopisech, kde uživatelé často zveřejňují krátké komentáře nebo každodenní aktivity. Permalink umožňuje návštěvníkům odkazovat někoho jiného přímo na tuto stránku nebo záznam.

Například v našem slovníku našeho počítačového slovníku permalink umožňuje návštěvníkovi najít odkaz na definici, která se nemění, protože slovo dne se denně mění.

Počítačové zkratky, internetové termíny, Link, Weblog