Co je Perl?

Perl může odkazovat na některý z následujících:

1. Perl je interpretovaný, volný, otevřený zdrojový programovací jazyk, který nejprve vyvinul Larry Wall v roce 1987. Ve struktuře je velmi podobný jazyku C. Perl je jeden z více běžně používaných jazyků v psaní CGI skripty a programování pro Internet a aplikace webové stránky. Níže je uveden příklad skriptu Perl, který tiskne "Hello World!".

 #! / usr / bin / perl

tisk "Ahoj světe!" \ t

Soubory, které obsahují kód Perl na webovém serveru, mohou mít libovolnou příponu souboru, obvykle však končí příponou .CGI, .PL nebo .PLX.

Pokud používáte distro Linux, Perl bude na počítači již nainstalován. Pokud však používáte makra nebo systém Microsoft Windows, budete muset stáhnout a nainstalovat klienta Perl. Doporučujeme ActiveState nebo Strawberry for Perl, které naleznete na níže uvedených odkazech.

Poznámka: Perl není zkratka, ale je často označována jako backronym "Practical Extraction and Reporting Language".

2. Příkaz Linux, viz příkazová stránka perl, kde naleznete další informace, přehled a syntaxi tohoto příkazu.

Velbloudí kniha, CPAN, Volně psaný jazyk, OSS, PHP, POD, Programovací termíny, Regex, Skriptování na straně serveru, Shebang, Tcl, Podmínky návrhu webu