Co je to nejpřísnější?

Penetrační test ( zkráceně pentest ) je metoda útoku na počítačové systémy v naději na nalezení slabých míst v její bezpečnosti. Pokud pentest úspěšně získá přístup, ukazuje, že může být ohrožena funkčnost a data počítače.

Penetrační testy slouží řadě hodnotných účelů. Jedním z jeho hlavních cílů je nalezení slabých míst, která jsou pro automatizované zabezpečovací systémy obtížné odhalit. Kromě toho určují dopad útoků na počítačové systémy, testují systémy ochrany sítě a poskytují podrobnosti potřebné pro podporu zvýšení výdajů na bezpečnostní technologie.

Penetrační, bezpečnostní pojmy