Co je to průnik?

Proniknutí se může vztahovat k některému z následujících:

1. V telekomunikacích může pronikání znamenat akt snahy obejít nebo prolomit bezpečnostní bariéru, jako je firewall nebo šifrování. Penetrační tester (pentester) používá k identifikaci a využití zranitelností v cílovém systému všechny metody, které má k dispozici.

Aby se zabránilo průniku, mohou společnosti provádět nebo pronajímat externí společnosti, aby prováděly penetrační testy, aby se ujistily, že jejich sítě a počítače jsou bezpečné.

2. Penetrace může také znamenat fyzický čin proniknutí pevnou stěnou, za účelem jejího průchodu drátem nebo kabelem. Podobně, rádiový signál je řekl, aby byl v akci pronikání když to projde pevnou stěnou.

Šifrování, Firewall, Hacker, Kali Linux, Pentest, bezpečnostní termíny