Co je heslo?

Někdy zkráceně PW a PWD, heslo je soubor tajných znaků nebo slov používaných k ověření přístupu k digitálnímu systému. Hesla pomáhají zajistit přístup k počítačům nebo datům pouze těm, kterým bylo uděleno právo na jejich prohlížení nebo přístup.

Silné heslo - termín používaný k popisu hesla, které je účinným heslem, které by bylo obtížné přerušit. Silné heslo má často šest až deset znaků (čím více, tím lépe), čísla, jiné znaky a velká i malá písmena. Níže je uveden příklad silného hesla.

 1SecreT! 2 

Slabé heslo - heslo, které není efektivní heslo, protože je snadno zapamatovatelné. Jména, data narození, telefonní čísla a snadno odhadnutelná slova jsou považována za slabá hesla. Níže je uveden příklad slabého hesla.

 tajemství 

Autorizace, Biometrie, Zkratky počítače, Výchozí heslo, OTP, Passphrase, Generátor hesel, Ochrana heslem, Heslo pro heslo, PIN, Reset hesla, Bezpečnostní termíny, Uživatelské jméno