Co je to parametr?

Parametr může odkazovat na některou z následujících možností:

1. S URL je parametr za otazníkem (?) Něco. Adresa URL s více parametry je oddělena znakem ampersand (&). Podrobné informace o adrese URL a jejích parametrech naleznete v našem průvodci adresami URL.

2. Někdy zkratka jako parm, s příkazem, parametr odkazuje na neznámou hodnotu dat, kterou lze nastavit pomocí příkazu uživatelem. Například příkaz FDISK / CMBR vyžaduje, aby uživatel zadal parametr "DISK". V tomto příkladu parametr umožňuje vybrat disk, který chcete použít při opětovném vytvoření hlavního spouštěcího záznamu.

Tip: Ve výše uvedeném příkladu je / CMBR příkazový přepínač a nemělo by být zaměňováno s parametrem. Přepínače příkazů často začínají buď lomítkem (/) nebo pomlčkou (-) v závislosti na příkazovém řádku.

Atribut, Zkratky počítače, Parametrem řízený, Poziční parametr, Softwarové termíny, Přepínač, Podmínky návrhu webu