Co je to OVR (Overtype Mode)?

Alternativně označován jako OVR v aplikaci Microsoft Word, režim overtype je textový režim, který přepíše text vpravo od kurzoru jako typy uživatelů. Tento režim, pokud je podporován, je obvykle zadáván a ukončován stisknutím klávesy Insert.

V příkladu obrázku zobrazeného na této stránce můžete vidět každý režim v akci. V režimu overtype, když je test zadáván, přepíše počítač, aby se stal test ter s přepsaným textem.

Počítačové zkratky, Vložit, Vložit režim, Microsoft Word, Word procesor termíny