Co je výstup?

Výstup může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Veškeré informace, které byly zpracovány a odeslány z počítače nebo jiného elektronického zařízení, jsou považovány za výstup . Příkladem výstupu je cokoli, co vidíte na obrazovce monitoru počítače, například slova zadaná na klávesnici. Bez nějakého typu výstupu, který by člověk viděl, cítil nebo slyšel, člověk nemohl komunikovat s počítačem. Spodní polovina na obrázku zobrazuje data odesílaná z počítače do tiskárny, což je také považováno za formu výstupu.

Příklady výstupu na počítači

  • Digitalizovaná řeč
  • Kopie
  • Soft kopie

Tip: Seznam výstupních zařízení používaných s počítačem naleznete na stránce výstupního zařízení.

Kromě počítačů může být výstup vyroben z jakéhokoliv elektronického zařízení. Například ohřívač vody může přijímat vstup z teplotního čidla. Výstupem by byl signál, který zapne pilotní světlo nebo plynový hořák pro ohřev vody na požadovanou teplotu.

2. Při odkazu na HTML, značka slouží k zobrazení výsledku akce uživatele nebo výpočtu.

Řídící jednotka, Hard copy, Hardwarové termíny, Vstup, Vstup / Výstup zařízení, Výstupní zařízení, Výstupní obrazovka, Výstupní proud