Co je OSD?

OSD může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Zkratka pro zobrazení na obrazovce, OSD je nabídka zobrazená na různých zařízeních, která zobrazují možnosti používané k úpravě zobrazení nebo jiných možností, které mohou být pro toto zařízení dostupné. Obrázek je příkladem zobrazení OSD v pravém dolním rohu monitoru počítače.

2. Zkratka pro definici open source, OSD je smlouva o distribuci, používání a úpravě open source kódu.

3. Zkratka pro objektové úložné zařízení, OSD je jakékoli zařízení, které využívá standard ukládání datových souborů jako objektů. Sada příkazů SCSI pro OSD byla vytvořena asociací Network Storage Networking Association.

Počítačové zkratky, Hardwarové termíny, Open Source