Co je orientace?

Orientace je termín používaný k popisu umístění nebo celkového uspořádání položky ve vztahu k ostatním položkám. Například Portrét a Krajina jsou dvě společné orientace nalezené v některých softwarových aplikacích, zejména textových editorech.

Orientace stránky, Termíny tiskárny