Co je neprůhledné?

Neprůhledné se může týkat některého z následujících bodů:

1. Alternativně označované jako opacity, opaque popisuje grafický, obrazový nebo grafický prvek, který není průhledný. Například na obrázku mobilního telefonu Nokia je levá část nastavena na 100% krytí a vypadá normálně. Pravá část telefonu je však nastavena na 50% krytí, takže pravá strana je částečně průhledná.

2. Pokud odkazujete na hardwarové zařízení nebo softwarový program, může mít opakní význam více než jeden význam. To může znamenat, že nechcete žádné informace prostřednictvím zařízení nebo programu, nebo můžete použít k popisu zařízení nebo programu, který umožňuje informace prostřednictvím zpracování bez zpracování.

Barevné termíny, peří, transparentní