Co je OOF?

OOF může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Zkráceně mimo kancelář, OOF se používá k tomu, aby ostatní věděli, že je někdo mimo práci a nebude schopen zvládnout žádnou práci. Níže je uveden příklad odpovědi mimo kancelář.

 Je mi líto, ale nemohu okamžitě odpovědět na váš e-mail. V současné době jsem mimo kancelář, ale vrátím se 24.11.2018 a co nejdříve se k vám vrátím. 

2. OOF je termín používaný namísto přísahy nebo jiného výrazu, který je obtížné vyjádřit v chatu. Níže je uveden příklad, jak by to mohlo být použito v chatu.

OOF! Dnes je práce opravdu těžká.

Chatové termíny, počítačové zkratky, OOTO