Co je OLED (Organic Light-emitting Diode)?

Zkratka pro organickou světelnou diodu, OLED je LED, která se používá v plochých panelech, je mnohem tenčí než LCD a vyžaduje méně energie. OLED používá organický polovodičový materiál v emisním elktroluminiscenčním systému později.

Kromě displejů s plochým panelem se OLED používá také v mobilních telefonech a smartphonech, stejně jako v ručních herních zařízeních.

První zařízení OLED bylo vyvinuto v roce 1987 Chingem W. Tangem a Stevenem Van Slykem v Eastman Kodak. Technologie OLED se od té doby dále zlepšuje a dále snižuje výkon potřebný pro provoz OLED zařízení, což je činí efektivnějšími.

Počítačové zkratky, hardwarové termíny, LCD, LED, termíny pro telefon, termíny videa