Co je numerické?

Číselné mohou odkazovat na některou z následujících možností:

1. Číselné je cokoliv, vztahující se k číslům nebo obsahující čísla. Systém číslování se skládá z deseti různých číslic: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Pokud je hodnota alfanumerická, obsahuje písmena a číslice.

2. Numeric je původní název balíčku NumPy Python.

Číslice, celé číslo, číslo, tabulka