Co je Nudge?

Nahrazení může odkazovat na některou z následujících možností:

1. V aplikaci Adobe Photoshop je postrčení funkce, která umožňuje přesunutí objektu. Pokud například pracujete s vrstvou, můžete stisknout klávesy se šipkami, abyste tento objekt v libovolném směru posunuli o jeden pixel najednou. Podržením klávesy Shift a stisknutí klávesy se šipkou můžete současně posunout vrstvu o deset pixelů.

2. Pokud odkazujete na MSN IM (instant messenger), znamená to, že se jedná o funkci, která upozorní uživatele na šum a třesoucí se okno. Nudge může poslat někdo, kdo má zájem o chatování a může přerušit ostatní programy, které právě běží.

IM, Softwarové podmínky