Co je to NTP (Network Time Protocol)?

Zkratka pro Network Time Protocol, NTP je protokol zavedený v roce 1988, který se používá v počítačových sítích k synchronizaci času počítačů a síťových zařízení. NTP verze 1 je definována v RFC 1059, NTP verze 2 je definována v RFC 1119 a NTP verze 3 je definována v RFC 1305.

Počítačové zkratky, Síťové podmínky, Protokol, Čas