Co je prostředí Notes?

Podokno Poznámky umožňuje stručné poznámky týkající se určité stránky v dokumentu, snímku aplikace PowerPoint, webové stránky nebo jiných souborů obsahujících více stránek, listů nebo jiných dat.

Obrázek níže je příklad prezentace aplikace PowerPoint; Podokno Poznámky nebo Poznámky jsou obvykle v pravé dolní části každého snímku. Poznámky Stránky mohou být přizpůsobeny tak, aby zahrnovaly grafy, grafy, obrázky a další objekty, které tento obsah doplňují. Přizpůsobení přidaná do zobrazení Stránky s poznámkami však nejsou v normálním zobrazení viditelná.

Jak povolit stránky prostředí Notes

V aplikaci PowerPoint 2007 a novějších můžete k zobrazení stránek Poznámky přistupovat klepnutím na pásku Zobrazení a výběrem možnosti Stránky poznámek v části Zobrazení zobrazení . V aplikaci PowerPoint 2003 a dřívější můžete povolit zobrazení "Poznámky stránky" klepnutím na možnost nabídky Zobrazit a výběrem "Stránky poznámek" z rozevírací nabídky.

PowerPoint, Softwarové podmínky