Co je to normalizace?

Normalizace může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Termín používaný k popisu nastaveného standardu, který se stal běžným místem následování.

2. Když se odkazuje na databázi, normalizace je termín používaný k popisu prvku v databázi, který může mít jeden nebo více vzhledů.

Databázové výrazy, Standard